Page 1 - Dyrøyseminaret 2012

Basic HTML Version

­Dyrøyseminaret 2012
De unge er vår viktigste framtidsressurs.
­Hvordan kan vi sikre oss at de får bidra til
å ­utvikle lokalsamfunnene positivt? Dyrøy­
seminaret 2012 er en arena for de unge
­stemmene, våre nye byggesteiner.
NYE BYGGE-
STEINER
program: 18.-19. september