Page 10 - Dyrøyseminaret 2012

Basic HTML Version

Dyrøy kommune tilbyr nå kontorhotell med arbeidsstasjoner og studieplasser i Brøstadbotn
sentrum. Et «plug and play»-tilbud til besøkende, turister, studenter, fritidsboligeiere og andre som
har behov for i et miljø å arbeide i. Her er også faste kontorer til leie for kortere og lengre perioder.
Et godt miljø for stedsuavhengige ansatte, gründere, prosjektmedarbeidere
m.fl. Høyhastighets fiber, kjøkken, printer og alle nødvendige
fasiliteter.
Bookes digitalt på
Spørsmål?
Send mail til
booking@stedsuavhengig.no
Fag
l
Forum
l
Fellesskap
Nytt
tilbud
i Dyrøy!
Kan du jobbe stedsuavhengig?