Page 2 - Dyrøyseminaret 2012

Basic HTML Version

09.30 Åpning v/ordfører i Dyrøy
Randi Lillegård
09.45 Tale v/ Kommunal- og regionalminister
Liv Signe ­Navarsete
10.15
Hvordan kan norske distriktskommuner legge til rette for at
unge mennesker bidrar til at stedet de bor på utvikler seg i
positiv retning?
Ny kunnskap fra NOU 2011:20 «Ungdom, makt
og medvirkning» v/utvalgsmedlem
10.30
Hvilke muligheter har ungdom til å påvirke og engasjere seg
i utviklingen av eget lokalsamfunn?
Kunnskapsstatus om
ungdom og lokalsamfunnsutvikling v/
Inga Marie ­Skavhaug
,
Kompetansesenteret for Distriktsutvikling
10.45
Hvordan involvere ungdom i lokalsamfunnsutvikling i et
fler­kulturelt og internasjonalt perspektiv?
Utfordringer og
muligheter v/
Merima Maja Brkic
, National Citizens Service.
11.00
Kaffepause
11.15
Anders Waage Nilsen
, MediArena/Dreis AS gir et friskt
oppspark til debatt med deltakere fra flere ungdoms­politiske
organisasjoner.
11.30
Hvilke virkemidler/tiltak må til for å øke unges reelle medvirk-
ning? Korte innledninger fra
Sandra K. Nygård Borch
, leder av Senterungdommen
Viljar Hanssen
, Svalbard/Tromsø AUF
Repr. fra Troms Unge Høyre
Repr. fra FpU
Programmet fram til 13.00 streames direkte og kan
følges via PC eller videokonferanse.
13.00
Lunsj og mingling i Nordavindshagen
13.45
Nye stemmer - historier ommedvirkning og
tilknytning til lokalsamfunn
13.45
Ragnhild Dalheim Eriksen
, student og tidligere leder av
urfolksfestivalen Riddu Riddu, ei urban jente med sjø­samisk
opphav fra Storfjord.
14.00
Levi Jensen
, Demas AS – om internasjonal handel og den
globale studenten, med utgangspunkt i et lita bygd.
14.15 «Askeladden»
Charlotte Holberg Sveinsen
– eier av
­«Skafferiet» og vinner av Norges Bondelags Askeladdpris
14.30 Prisutdeling, stipend til ung gründer
14.45
Pause
15.00
Mai Camilla Munkejord
,
forsker ved Høgskolen i Finnmark – om
stedstilhørighet, identitet og hva som får oss til å bli på et sted
15.20 Oppsummering og spørsmål v/professor
Tom Tiller
­(Universitetet i Tromsø) m.fl.
16.00
Avslutning
Tilbud om sightseeing i buss.
18.30 Festkveld m/middag og underholdning i idrettshallen på Elvetun
skole
Transport til hoteller/overnattingssteder har avgang
mellom 21.00-21.30
«Nye perspektiver»
Tema: Unges makt og medvirkning
i lokalsamfunnsutvikling
Dag 1, 18. september, Nordavindshagen
Liv Signe ­Navarsete
Mai Camilla Munkejord
Viljar Hanssen
Sandra K. Nygård Borch
Reise til Dyrøy
Det er enkelt å reise til Dyrøy.
Hurtigbåten går hver dag tur / retur fra Harstad og Tromsø. Se her:
2
Velkommen!