Page 3 - Dyrøyseminaret 2012

Basic HTML Version

09.00
Start
Spor 1: «Ung medvirkning», regional ungdomssamling.
Blant de medvirkende er
Teaterensemblet Rimfrost,
Viljar Hanssen (Tromsø AUF), Ungdomsrådene i Midt-
Troms, Ungt entre­prenørskap m.fl.
Sted: Kultursalen, Elvetun skole
Spor 2: «Hvordan dyrke fram de unge ressursene i lokal sam-
funnsutvikling».
Verktøy for mobilisering, involvering og medvirkning.
Verksted i regi av
Distriktssenteret
(KDU) for prosjekt-
ledere, kommunalt ansatte og fylkeskommunalt ansatte
som ønsker å involvere ungdom i lokalt utviklingsarbeid.
Med bl.a.
Mie Skard
, daglig leder ROK,
Silja Karlsen
,
prosjektleder Omdømmeprosjektet i Nord-Troms og
Helge
Evensen Bjørkum
, Kulturbasert entreprenørskap, Lærdal.
Sted: Klasserom, Elvetun skole
Spor 3: «Web futures».
Digitale ferdigheter og ung medvirkning. Hvordan bruke
IKT for å engasjere ungdom? Engelskspråklig spor som
arrangeres sammen med masterstudenter i faget Web
Science ved
Universitetet i Southampton
.
Sted: Læringshagen/kontorhotellet
Spor 4: «Lær av oss!»
«Lærende kommuner» med fokus på erfaringsdeling.
Blant de medvirkende er repr. fra kommunene Harstad,
­Rennesøy og Lysekil (Sverige). Møt blant annet
Andreas
Våge
, kommune­psykolog i Rennesøy med fokus på «tidlig
inter­vensjon» og elever og lærere fra
Stangnes 8-13
, en
helt spesiell skole i Harstad med målsetting om å redusere
frafall av elever i skolen.
Sted: Nordavindshagen
10.30
Kaffepause
Verksteder fortsetter
12.00-12.45
Lunsj serveres på alle verksteder
14.00 Avslutning av verksteder og alle går til Nordavinds­hagen
(gangavstand).
14.30 Ungdom på podiet – vi lytter!
16.00
Avslutning
Med forbehold om endringer
Programmet vil også inneholde kulturelle innslag
Deler av seminaret oversettes til engelsk (simultant)
Dag 2, 19. september
oppmøtested avhenger av valgt spor
Inga Marie ­Skavhaug
Ragnhild Dalheim Eriksen
Levi Jensen
Charlotte Holberg Sveinsen
3
Nye stemmer
Så er endelig
Dyrøyseminaret her igjen. I år er det åttende gang
vi setter små samfunns utfordringer i sentrum, og utfordrer oss
selv og alle andre som er opptatt av levende lokalsamfunn både til
nytenking og ettertanke.
Årets seminar
arrangeres 18.-19. september. Hovedtemaet er
viktig for hele regionen vi bor i; nemlig unge mennesker og deres
mulighet til å bo og jobbe i små lokalsamfunn i framtida. Har
de reell medvirkning? Hvordan kan norske distriktskommuner
legge til rette for at unge mennesker bidrar til at stedet de bor på
utvikler seg i positiv retning? Hvilke muligheter har ungdom til
å påvirke og engasjere seg i utviklingen av eget lokalsamfunn?
Hvordan involvere ungdom i lokalsamfunnsutvikling i et fler­
kulturelt og internasjonalt perspektiv?
Les intervju
med noen av de som kommer til Dyrøyseminaret
her i magasinet; Viljar Hanssen fra Tromsø/Svalbard, en represen-
tant fra 22. juli-generasjonen som har et ekte politisk engasjement
− og som virkelig vil noe. Levi Jensen fra Dyrøy som vil jobbe inter-
nasjonalt – fra Demas AS i Dyrøy. Og Ragnhild Dalheim Eriksen
som utfordrer vårt syn på identitet og som ikke vil ha ansvar for
«forgubbing» og bygdedød, om hun ikke flytter hjem til Storfjord.
I tillegg
har vi mange andre spennende foredragsholdere og
ikke minst spennende verksteder som lar oss dele
erfaringer med hverandre. Vel møtt til nok et
­spennende Dyrøyseminar!
Vi gleder oss stort!
Randi Lillegård
ordfører