Page 8 - Dyrøyseminaret 2012

Basic HTML Version

Dyrøyseminaret 2012:
NYE STEMMER
8
Erobrer verden
fra Dyrøy
Levi Jensen er den hjemkomne sønn i familiebedriften DEMAS, en
hjørnestein i Dyrøy. Han har internasjonal utdannelse, og jobber på
det internasjonale markedet – fra hovedkontoret i Brøstadbotn.
En el-sykkel med kinesiske tegn
står parkert utenfor kontor- og
fabrikklokalet i Brøstadbotn.
Sykkelen er et unikum i mils
omkrets. Eieren Levi Jensen, som
sitter inne på sitt kontor, utmerker
seg også. Han er oppvokst her på
stedet, men har som voksen reist
utover landegrensene – og til ori-
ginale destinasjoner. Det er bare
få måneder siden han kom hjem
fra studieeventyr på den andre
siden av jordkloden. Nærmere
bestemt i Beijing. Og derfra fulgte
sykkelen med som funksjonell
«suvenir».
«Strateg»
Som tenåring går Jensen
allmennfag på Sjøvegan videregå-
ende skole. Etter påfølgende år i
militæret, tar han fatt på elkraf-
tingeniør-studiet ved Høgskolen
i Narvik (HiN) – med tanke på en
mulig framtid i foreldrenes elek-
trotavlebedrift DEMAS. Valget er
i større grad basert på «strategi»
marked og produsent på mange
områder. Noe som gjør at man-
darin er et gunstig språk å kunne
– det åpner mange dører for deg.
Det er også få nordmenn som
velger å studere det.
Elkraftingeniør Levi Jensen er tilbake i Dyrø
elektrotavler her i produksjonslokalet. Nå jo
enn på interesse. I Narvik blir han
kompis med en medstudent på
utveksling fra Arkhangelsk. Det
er mange russiske studenter som
kommer til den norske byen, men
få andre veien. Levi velger å gå
mot strømmen. Han vil lære seg
russisk. I et halvt år studerer han
ved samarbeidsskolen Arkhan-
gelsk state technical university. I
dag er russisken noe rusten, men
han forstår språket. Det gjør at
han nå jobber med å få DEMAS
inn på det russiske markedet
sammen med kompisen fra HiN,
som nå er ansatt ved bedriftens
kontor i St. Petersburg.
– Jeg hjelper ham herfra,
blant annet med å gå gjennom
kontrakter – og reiser dit av og
til. DEMAS har lukta på dette
markedet i to-tre år. I St. Peters-
burg alene bygges det like mange
boliger årlig som det gjøres i hele
Norge. Vi skal selge byggesys-
tem for elektriske tavler. Snart
er papirarbeidet unnagjort, og vi
blir registrert som et selskap på
lik linje med andre i landet. Det
kan også åpne seg nye dører for
oss, sier Jensen fra bordenden på
DEMAS’ store møterom.
Ville skape seg fortrinn
Etter studieoppholdet i Arkhan-
gelsk og fullført bachelor, er
Jensen kun hjemom en «snartur»
før han reiser til Beijing. Da for å
besøke ei venninne han ble kjent
med på HiN. Han bestemmer
seg for å lære seg mandarin, og
DEMAS AS konstruerer,
bygger og dokumenterer
alt fra enkle elektro­tavler
til fullautomatiserte
­systemer opp til 5000A.
Bedriften ble etablert
i Dyrøy i 1989 av Levi
Jensens foreldre; Per
Jensen (daglig leder)
og Ann-Brith Jensen
­(administrasjonsleder)
Bedriften har hoved­
kontor og fabrikk
i Brøstad­botn – og
avdelings­kontorer i
Harstad, på Eggemoen
ved Hønefoss og i St.
Petersburg.
ordner seg studieplass. Istedenfor
å ta ordinært løp med ettårig
språkinnføring, hyrer han en med-
student som privatlærer. Over to
og et halvt år tar han privattimer,
for så å gå i gang med master-
graden. Han fungerer også som
DEMAS’ mann i Kina – og jobber
med å inngå kontrakter med
kinesiske fabrikker for bedriftens
selvdesignede komponenter. Han
blir godt etablert i millionbyen,
og knytter spesielt sterke bånd
til utenlandske medstudenter.
For selv om han føler at han til en
viss grad blir en del av kulturen,
merker han skillet mellom «oss»
og «dem». Sensommeren 2011
gjør han seg ferdig med masteren.
Og i november vender han tilbake
til Dyrøy etter vel fem år i Kina.
– Hvorfor har du valgt å ta
utdanning på russisk og manda-
rin?
– Allmennfag og ingeniørstudiet
ble kanskje kjedelig – jeg fikk en
trang til å gjøre noe annerledes.
Utlandet appellerte til meg, og jeg
anså det å ta internasjonal utdan-
nelse som et smart grep. Når
jeg først skulle ta en utdannelse,
kunne jeg lære meg nye språk og
bli kjent med nye kulturer, sier
Jensen og fortsetter resonne-
mentet:
– Kina er verdens største
Samhandlermed
Europa, Asia og
Sør-Amerika!
Tok utdannelse på
russisk og kinesisk!
Jeg tenkte at jeg ville få bruk for denne type
språkkompetanse i DEMAS, men skaffa
meg den mest fordi jeg ville stille sterkere
på arbeidsmarkedet og ha mulighet til å
starte noe selv.