Page 9 - Dyrøyseminaret 2012

Basic HTML Version

9
Dyrøy uproblematisk
Status i dag er at 28-åringen jobber
på fulltid i DEMAS med internasjo-
nal lisensiering og mot utenland-
ske produsenter – fra hovedkon-
toret i Brøstadbotn. Bedriften har
over 100 egenutviklede produkter,
og har levert til land som Spania,
Argentina og Chile. Byggesys-
temet til Demas’ hovedprodukt,
elektriske tavler, importeres fra
Finland. Bedriften får også laget
ulike komponenter i andre land –
som Kina, Tsjekkia og Polen.
– Er det en ulempe eller en
fordel å holde til i Dyrøy?
– Både og! Vi ligger avsides
til, men har etablert kontor på
Eggemoen ved Hønefoss, noe som
bringer oss nærmere markedet i
Sør-Norge. Det er ikke like lett å
få rekruttert ingeniører til Brøs-
tadbotn som til større byer. Men til
gjengjeld har vi en stor stabilitet i
arbeidsstokken, påpeker han.
Om han selv blir værende, er
et åpent spørsmål. Hans faglige
utdanning, språkkompetanse og
arbeidserfaring gjør han til en
naturlig arvtaker av bedriften. Enn
så lenge er han i tenkeboksen.
– Jeg må se det an. Hvis jeg gjør
det, og det kan godt hende, så må
jeg lære mer. Rett og slett komme
meg mer inn i virksomheta. Og
det er greit å gjøre før jeg blir for
gammel, og før mutteren og fat-
teren blir det, smiler Jensen.
– Og hvis jeg skal ta i bruk
utdanninga mi i et større selskap
og få en bedre betalt jobb, må jeg
gjøre det nå mens jeg er «fresh».
En forutsetning for å overta
DEMAS er at lederjobben vil ha en
sterk internasjonal dimensjon. For
han anser ikke seg selv som godt
material for fabrikksjef-stillinga.
– Jeg vil ikke bli en fabrikksjef
som fatteren – jeg er ikke en
praktikertype, somman helst må
være for å ha en slik stilling. Jeg
kunne heller tenkt meg å være
litt her og litt der. Å jobbe med
internasjonalisering er drømme-
posisjonen!
og på DEMAS’ hovedkontor etter å ha vært i det store utlandet – hvor han har tatt master og lært seg russisk og mandarin. Som tenåring skrudde han på
ber han på fulltid med internasjonalisering.
Vi ligger avsides til – samtidig som vårt
hoved­marked er hele Norge og dernest
verden. Hadde vi holdt til i Oslo, ville vi
vært langt unna Nord-Norge.
Ønsker å jobbe
internasjonalt i
fremtiden!